Povinné ručení online musí být zaplacené včas

Mladý Klikař v objetí se starým a zkušeným Klikařem.

Je-li smlouva uzavírána takzvaně na dálku, je vždy nutné zaplatit ve splatnosti. Bez výjimky.

Není-li pojištění nebo jeho první splátka zaplacena ve splatnosti, pojištění nevznikne a Váš vůz zůstane nepojištěn. Smlouvu již není možné uzavřít zpětně.

Není-li Váš vůz pojištěn a nemáte tak uzavřené zakonné pojištění vozidla, riskujete pokutu od správního orgánu až do výše 40 tis. Kč a v případě, že způsobíte nehodu, odpovídáte za veškeré škody třetí straně. Což pro Vás může mít velmi negativní důsledky.

Splatnost pojistné smlouvy si vždy určuje příslušná pojišťovna a liší se případ od případu. Například pojištění je možné uzavřít i tří měsíce dopředu a může se stát, že pojišťovna vyžaduje zaplacení pojistky i v tomto případě do 14 dnů od jejího sjednání. Pojistku je tedy nutné v tomto případě zaplatit před datem počátku pojištění.

Oblíbené

Klikař - Počítáme s Vámi.Nejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...